جشنواره مسابقات استانی آرایشگری در روزنامه صبح امروز